Zsidó cenzus vagy Jaross-lista

Az 1944. április 4-én kelt 6136/1944. VII. res. A belügyminiszteri rendelet április 8-i határidővel írta elő a zsidók összeírását. A rendelet rendhagyó módon április 5-én a csendőrség Nyomozati Értesítőjében került ”kihirdetésre”. A polgár­mestereket és a községi elöljáróságokat arra utasította, hogy a helybeli zsidó ”szervezetekkel” állítsanak össze” az összes zsidó személyekről és családtagjaikról” négy példányban egy névjegyzéket, amelynek tartalmaznia kell az összeírt személyek lakhelyét lakásuk feltüntetésével, és anyjának a nevét. A rendelet az összeírás célját nem határozta meg, miként azt sem, hogy kik azok a személyek, akik zsidónak tekintendők. A rendelet alapján a névjegyzék egyik példányát az elsőfokú rendőrha­tóságnak, a másikat az illetékes csendőrparancsnokságnak, a harmadikat legkésőbb folyó hó 8-áig a Belügyminiszter Úrnak címezve adják postára. A negyedik helyben maradt, az elöljáróság vagy a polgármesteri hivatal birtokában. A listák túlnyomó része elveszett vagy megsemmisült. A kevés kivétel ahol a listák megmaradtak, az Debrecen, ami a VI. csendőrkerület, ill. a IV. deportálási zóna központja volt, ide­ tartozott Békés, Bihar, Csanád, Hajdu és Szolnok vármegye, s így maradtak meg a békéscsabai neológ és ortodox hitközségek listái. A neológ lista 1237, az ortodox 812 személyt sorol fel.

Neolog Jewish Census / Jaross List

Neolog Jaross EXCEL lista szortirozva / alphabetically sorted

Orthodox Jewish Census / Jaross List

Orthodox Jaross EXCEL lista szortirozva / alphabetically sorted