Békéscsaba rövid története

Az első írásbeli adatok Csabáról 1332-ből származnak. A török megszállás idején Békéscsaba és a megye lakossága nagyrészt kihalt, 1715 után megint az adót fizető helységek listáján szerepelt. Csaba felélesztése érdekében 1718-ban és 1723-ban különböző szlovák családokat telepítettek le a körzetben, akik megtarthatták evangélikus vallásukat és adókedvezményben is részesültek. A szlovákok közt voltak zsidó telepesek is. Az legkorábbi írott zsidó nyom 1821-ből származik, Singer Jakab sírja. Egy másik zsidó nyom pár évvel későbbről származik, a Kolera domb, ami az 1825-ös kolera járványra emlékeztet, a járvány áldozatai közt 11 zsidó személy is szerepel.

Csaba zsidó polgársága az első világháborúból is aktívan kivette a részét. A város 25 zsidó katonája halt különböző frontokon hősi halált. A csabai 101 regimentben több mint 26-an szolgáltak a legkülönbözőbb rangokban, többen részesültek hősies magaviseletükért magas kitüntetésben.

Emlékezetemben Csaba, mint egy közepes nagyságú agrárváros szerepel. Körülbelül 50 000 lakosa volt, abból talán 2 500-3 000 zsidó. Abban az időben nem volt kiépített csatornázása, központi vízvezetéke, s így vizet főzéshez, iváshoz a város különböző részein elszórt artézi kutakból kellett hozni. Mosdáshoz, fürdéshez kézzel kellett a vizet a padláson lévő tartályba pumpálni. Emeletes házak az Andrássy úton kívül alig voltak. A mellékutcák nagy része nem rendelkezett kövezettel. A parasztok nagy része télen a városban tartotta lovát, tehenét, baromfiját. Reggel a csordás kürtjére ébredtünk, amikor a csordát a város legelőire hajtotta, este az egész az ellenkező irányban játszódott le.

Mindezek ellenére Csaba ebben az időben iparosított is volt, a helyi zsidóság több helyen fontos szerepet viselt az iparosításban. Malom, nyomda, textil, baromfiexport stb. A következő statisztikai adatok a zsidó tulajdonról, kereskedelemről és iparról az adatok a német megszállás után lettek összegyűjtve, és a Békés megyei levéltárból származnak: 348 zsidó ingatlan, 137 zsidó vállalkozó és iparos, 226 bezárt zsidó üzlet, 142 igényelt zsidó üzlet.