1944. március 19. után

1944.04.04. A német hatóságok utasítására az egész ország területén a zsidó személyeket – a különböző hivatalok részére több példányban – össze kellett írni. E listák túlnyomó része a háború végén meg lett semmisítve, úgyhogy csak egyes megyék, helységek adatai léteznek. Itt Debrecen, mint a VI. csendőrkerület és egyidejűleg a IV. deportációs zóna köz­pontja kivételt képez. “Jaross lista”

1944.04.06. Megjelent egy következő megszigorító rendelet, „minden 6. életévét betöltött zsidó személy nemre való tekintet nélkül köteles házon kívül felső ruhadarab­jának bal mellrészén, jól láthatóan varrással 10×10 cm átmérőjű szövet-, selyem- vagy bársonyanyagból készült kanárisárga színű, hatágú csillagot viselni.”

1944.05.11. A „Kőrösvidék” május 11-i száma a város zsidó lakosságának a zsinagóga környékén való gettószerű elkülönítéséről informált. Kb. 2200 békéscsabai zsidó lakost zsúfoltak 100 zsinagóga körüli házba. A térképen a zsidó házak kékre színezve.

Helyzetünk napról napra romlott, június első heteiben a város zsidóságát át­költöztették a dohánybeváltó/szárító épületeibe a vasútállomás közelébe. Valószínűleg közvetlenül a gettóba költözés után készült a mellékelt leltár, ahol gondozás végett a zsidó lakásokban hátrahagyott háziálla­tokat írták össze. Édesapám házában (Gyóni G. 22) 4 tyúk került a listára. A város jövedelme az eladásból 1101.58 pengő volt.

A gettóba menetelkor a családomat kettéosztották, édesapámat behívták „katonai munkaszol­gálatra”, mint szakembert (50 évével nem volt már katona­köteles), én pedig édesanyámmal bevonultam a gettóba. A gettó nyolc 42 x 15 m-es kétemeletes épületből állt, válaszfalak nélkül és nagyon szellős. Csaba 2500 zsidó polgárán kívül még a Békés megye kisebb helyiségeinek a zsidósága is idekerült, úgy hogy talán 4000 személy volt összezsúfolva a gettóban. Minden személynek csak annyi helye volt, amennyit szalmazsákja elfoglalt. Csak az abszolút minimumot, amit magunk tudtunk hordani, vihettük magunkkal.

Szenvedtünk az éhség, a zsúfoltság és az őrök és a csendőrök kegyetlensége miatt. Ha az összeköltöztetéskor a magánéletet hiányoltuk, itt még sokkal rosszabb volt. Az egészségügyi helyzet leírhatatlan volt, WC helyett latrina, egy árok felette egy gerenda, rossz volt a fiataloknak, de borzalmas az öregeknek, egyesek elvesztették az egyensúlyukat és beleestek a latrinába. Kihallgatások a „pénzverde”-ben napirenden voltak, a jobb módú nőket (a férfiak munkaszolgálaton voltak) veréssel, kínzással kényszerítették, hogy megmondják, hol, kinél rejtettek el ékszert, pénzt, értéktárgyakat. Így rákényszerítették édesanyámat is, hogy megmondja kinek adta át megőrzésre a perzsabundáját.

Június 25-én önkénteseket kerestek az első deportálási transzporthoz, mivel kevés jelentkező volt, így az egyik épületet – ahol túlnyomórészt a környékiek voltak, néhány csabaival – lezárták és a kb. 700 személyt bevago­nírozták. Amint később kiderült őket a debreceni gettóba vitték, ahol a csoportot két részre osztották. Innen egy részüket a debreceniekkel Kassán keresztül Ausztriába, Strasshof / Wienerneustadt-ba vitték. Az Ausztriába deportáltak túlnyomó része túlélte a háborút, a másik része szintén debreceniekkel Auschwitzba lett deportálva, ezek közül kevesen tértek vissza.

A gettóban visszamaradottakat a következő napon június 26-án vagonírozták be – 20 nappal miután a szövetségesek Normandiában sikeresen partraszálltak (1944. június 6.), 80 – 95 személyt zsúfoltak be egy tehervagonba (amivel különben élőállatokat is transzportálnak), egy vödör szolgált toalettként és egy másikban kaptunk ivóvizet. A vagon zárt volt, csak kis ráccsal és szögesdróttal lezárt ablakok engedtek be egy kevés friss levegőt.

Az első megálló Kassa volt, itt lett a magyar őrszemélyzet, – a csendőrség – németre átváltva. Itt kaptunk először friss vizet, tudtuk a toalett-vödröket kiüríteni. A csendőrök közölték velünk, hogy elhagyjuk az országot, és hogy minden értéktárgyat le kell szolgáltatni, különben – a parancs megtagadása esetében – a legsúlyosabb büntetéseket tették kilátásba. Vrancsik István vasúti alkalmazott listát vezetett a Kassán át­menő deportálási vonatokról. A lista a kassai átutazás dátumát, a szerelvény indulási (bevagonírozás) helyét, a transzport létszámot tartalmazta. S így június 29-én a következő szerelvények mentek Kassán keresztül: Debrecen (2886 személy), Kecskemét (2642 sz.), Nagyvárad (2819 sz.) Békéscsaba (3118 sz.). A debreceni transzport – mint később kiderült – Kassán át lett irányítva Ausztria felé, Wienerneustadt és Strasshof irányába. Mi június 29-én két nappal később érkeztünk meg Auschwitz-Birkenau-ba. Vrancsik István listája 137 auschwitzi szerelvényt sorol fel 402 116 személlyel.

Az 1944. évben – a kassai katonai állomásparancsnokság feljegyzése szerint – Kassán, a volt ú.n. Slovenský štát irányában átmenő, és zsidókat Magyarország területéről deportáló vonatok jegyzéke, a napi átmenő vonatok indulóhelye és a deportált személyek száma.